Vámpírok bálja Belépés Regisztráció Hírek Info Fórum Taglista Musical oldala English
A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.
Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
RegisztrációAdatvédelmi tájékoztató
A honlap üzemeltetője a hatályos 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően a honlap szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban: Adatgazda) személyes adatait bizalmasan és a felhasználási cél által indokolt mértékben és módon kezeli és azokat az Adatgazda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik illetéktelen személy tudomására. Kivételt képez ez alól a jogszabályi kötelezettség körébe tartozó vagy hatóság által elrendelt adatszolgáltatás. Az Adatgazda a honlap valamely szolgáltatásának igénybevételével kifejezett hozzájárulását adja a honlap üzemeltetője részére az elektronikusan, vagy egyéb módon továbbított és tárolt személyes adatainak tárolásához és ezen adatok felhasználásához.

Az Adatgazda tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, kérheti azok törlését az üzemeltető honlap impresszumában feltüntetett elérhetőségein. Az üzemeltető a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az Adatgazda kérelmének megfelelő módon és formában (elektronikus levélben, levélben, telefonon) adja meg. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, az üzemeltető a kért felvilágosítást megtagadhatja, és az Adatgazdával közli a felvilágosítás megtagadásának indokát.

Üzemeltető a kezelési cél megszűnésekor véglegesen törli az Adatgazda személyes adatait. Az üzembiztonsági célból szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre, illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet sor. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi előírásra tekintettel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat az Adatgazdán kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel. Az üzemeltető a törlésről az Adatgazdát akkor értesíti, ha az értesítés mellőzése az Adatgazda jogos érdekeit sértené.

Az Adatgazda az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. A bírósági perre az adatkezelő székhelye szerinti helyi bíróság az illetékes. A per - magyarországi illetőségű adatgazda esetén az Adatgazda választása szerint - a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

A honlap valamely szolgáltatását igénybe vevő személy köteles hiteles és más személyhez fűződő jogait nem sértő adatokat közölni.